NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een manier van leren, een visie op hoe mensen informatie verwerken. Met deze methode is het mogelijk om de communicatieprocessen van anderen en jezelf te bekijken en aan te passen.

Iedereen beleeft de wereld anders. Informatie komt binnen via de zintuigen van de hersenen (neurologische deel) en krijgt betekenis door de taal die we eraan koppelen (linguïstisch deel). Aan de hand van onze aangeleerde kaders, filters, eerdere ervaringen en referentiekader (programma’s) beïnvloeden ze elkaar.

NLP behelst een gereedschapskist aan technieken, maar het is meer. NLP is een manier van leren die beter bij onze hersenen past: veranderingen aanleren, doorontwikkelen en communiceren met jezelf. NLP behelst dus ook een visie en laat, mits goed toegepast, een spoor van succes achter: een stukje magie.

 • NLP leert je anders naar bepaalde zaken te kijken.
 • Subjectieve ervaringen verschuiven
 • Positieve ervaringen terughalen
 • Overtuigingen, waarden/normen veranderen/ordenen
 • Gedrag verbeteren
 • Traumaverwerking
 • Beter leren
 • Beter communiceren met jezelf en anderen
 • En nog veel meer.

NLP werkt snel en effectief en samen versterken ze elkaar ten goede.

Toepassingen NLP

Hieronder vind je de meest bekende toepassingen van NLP:

 • Angsten en fobieën
 • Patronen herkennen, doorbreken en veranderen
 • Gedragsveranderingen
 • Waarnemingsveranderingen
 • Loskoppelen van de lading bij herinneringen
 • Traumaverwerking
 • Werken met tijdlijnen
 • Persoonlijke knelpunten aanpakken
 • Verbeteren van vaardigheden
 • Verbetering van communicatie met jezelf en anderen
 • Herverwerken van informatie
 • Communicatiemodellen
 • Werken met tijdlijnen
 • Herinneringen veranderen
 • Allergieën, zoals hooikoorts
 • Jezelf verbeteren
 • Meer succes hebben
 • Optimaal inzetten van je talenten en vaardigheden
 • Betere dialoog met jezelf
 • Winst op persoonlijk en zakelijk vlak
 • En ga zo maar door!